Wednesday, July 29, 2009

एक चारोळी

किती वेळ उभा मी
पण तू वळून नाही पाहिलस
बहुधा...लक्षात नसेन राहिलं...
का...मुद्ददामच नाही ठेवलस ?

चारोळी आवडली तर आपला अभिप्राय जरूर कळवा आणि नवीन चारोळयासाठी प्रोत्साहित करा, नाही आवडली तर पुढच्या चारोळी साठी वाट पहा :-)

No comments: